Ekspozicijos

LKIM galima pamatyti tris nuolatines ekspozicijas. Kiekviena iš jų yra savaip patraukli istorijos tyrinėtojams, o kartu ir liaudies bei profesionalaus meno mėgėjams. Ekspozicijose yra eksponuojami ir prieinami lankytojams 1694 vertingiausi muziejaus kolekcijų eksponatai.

 

Latgalės keramikos ekspozicija “Molio ir ugnies pokyčių sukūrtas stebuklas

Latgalės kramika yra vienas iš svarbiausių šio regiono prekinių ženklų Latvijos kultūros pavelde. Tai yra didžiausia keramikos ekspozicija Latvijoje ir pasaulyje, parodanti istorinę puodžių amato raidą nuo ankstyviausių neolito laikų iki šių laikų Latgalės keramikos meistrų pasiekimų.  

Ekspozicijoje galima ne tik žiūrėti į keramikos daiktus iš arti, bet kartu juos paliesti ir pajausti neglazuruotų molinių puodų šiurkštumą ir glazuruotų švelnumą, išgirsti Latgalės gamtos ir puodžiaus kiemo dvasias, Lubāno ežero šnaresį, puodžiaus balsą turgavietėje, pajausti  kuklių puodžiaus namų jaukumą ir puodelių ant pusryčių stalo skambčiojimą, pabūti stilizuotoje puodžiaus dirbtuvėje ir suvokti stebuklingą molio sąlytį su ugnimi, kuomet nuostabiomis spalvomis ir garsais atgija indai.

Detalesnę informaciją apie muziejaus eksponatus ir Latgalės keramikos istoriją latvių, anglų ir rusų kalbomis suteiks audiogidas.

 

Rėzeknė istorinė ekspozicija “Rėzeknė epochų vingiuose”

Ekspozicija pristato Latgalės širdyje įsikūrusio Rėzeknės miesto septynių šimtmečių istoriją. Nuo 9 iki 12 a. Čia buvo medinė senovės latgalių pilis, bet vėliau toje pačioje vietoje ant Rėzeknės upės kranto buvo pastatyta mūrinė Livonijos ordino pilis. Pirmą kartą Rėzeknės vardas buvo paminėtas 1285 m. Liubeko dokumentuose. Rositten, Rzežyca, Režica, Rēzekne – taip miestas buvo vadinamas istorijos bėgyje. Senovėje Rėzeknė buvo nukariautojų ir pirklių, piligrimų ir keliautojų vokiečių, švedų, rusų, lenkų, žydų ir čigonų kryžkelė.

Ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su garsiais Latgalės žmonėmis, gyvenusiais Rėzeknėje ir jos apylinkėse bei garsinusiais miesto vardą pasaulyje: režisieriumi, aktoriumi ir scenaristu Teuvo Tulio (tikrasis vardas Teodoras Antonijus Tugajus), baleto šokėja Helēna Elvīra Rönnqvist (mergautine pavarde Garšina), fotografu Jāniu Gleizdu, vargonininke Iveta Apkalna, kardinolu Jāniu Pujātu, menininku Arkādijumi Naišlosu ir t,t.

Ekspoziciją sudaro skyriai: senovės latgalių medinė pilis, Rėzeknė – Livonijos administracinis centras 13–16 a., Rėzeknė – Abiejų Tautų Respublikoje (1562–1772) ir Rusijos imperijos sudėtyje (1772–1917), Rėzeknė Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu, Rėzeknė pirmosios nepriklausomos Latvijos valstybės laikotarpiu, Antrasis pasaulinis karas ir tragiškieji metai, žymios Rėzeknės asmenybės 20 a., Antrasis atgimimas ir dabartis.

 

Latgalė tapyba

(Kūriniai yra eksponuojami Rėzeknės meno ir dizaino vidurinės mokyklos Meno name, Lapkričio 18-osios g. 26)

Latgalės tapybos kolekcija yra LKIM išplėstinės vaizduojamojo meno kolekcijos, apimančios regiono meninę išraišką nuo 20 a. 4-ojo dešimtmečio iki šių dienų, atspindys. Senųjų Latgalės meistrų, jų pasekėjų ir naujosios kartos menininkų darbai puikiai tinka 19 ir 20 a. sandūroje pastatytų rūmų, kuriuose įsikūręs Meno namas, interjere.

Meno name yra eksponuojami senųjų meistrų F. Varslavāno, A. Filkos, S. Kreico, V. Kalvāno, A. Eglės, L. Tomašickio, išeivijos menininkų J. Soikano, J. Gailio, J. Gorsvāno, Rėzeknės menininkų J. Beketovo A. Kūkojo, J. Undos, H. Kuzminos-Svilānės, O. Zvejsalnieko A. Rancāno, E. Pauros, V. Pauro, J. Briedžio, P. Ostapcevo ir kitų Latgalės menininkų darbai.