Ekspozicijos

Šiuolaikinė Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus ekspozicija yra įsikūrusi keturiuose pastatuose: XVI-XVII a. karališkuose rūmuose, taip vadinamose Senojoje ir Naujojoje pilyse, buvusiame XVIII a. miesto sargybos name (Gardino istorijos muziejus) ir mediniame, 1888 m. statytame name (Maksimo Bahdanovičiaus muziejus).

Pagrindinė muziejaus ekspozicija yra Senojoje pilyje ir pristato Gardino regiono archeologijos, istorijos ir gamtos skyrius, o taip pat, čia yra viena iš muziejaus parodų salių.

Archeologijos skyriaus ekspozicija „Seniausi Nemuno krašto paminklai nuo X tūkstantmečio pr. Kr. iki XII a.“ nušviečia pagrindinius Nemuno baseino Baltarusijos dalyje apgyvendinimo etapus, parodo pagrindinius genčių, gyvenusių toje teritorijoje, materialinės kultūros bruožus, laikotarpyje nuo akmens, bronzos ir geležies amžių. Eksponuojami titnaginiai ir akmeniniai įrankiai, kirviai, strėlių antgaliai, mamuto kaulai, gauruotojo raganosio kaukolė, rutulinė amfora bei bronzinis kirvukas sukelia didelį lankytojų susidomėjimą.

Pirmose istorijos skyriaus salėse yra pristatoma mūsų regiono politinės ir ekonominės raidos medžiaga, svarbiausi įvykiai taikos metu bei nušviečiama karo istorija įvairiuose amžiuose, Gardino pilių istorija, valstybės istorija, pasakojama apie politinius veikėjus ir įžymius žmones. Iš žymiausių eksponatų galima išskirti Dovanojimo aktą, parašytą senąja slavų kalba XVI a. pradžioje, ceremonialinį Gardino raktą, kėdes iš Gardino Karališkųjų rūmų XVII a. baldų, puošnius audinius, išaustus Gardino ir Ružanų manufaktūrose, saulės laikrodį (1781 m.). Rusiška patranka, išlieta meistro Logino Žychariovo 1701 m., primena Didžiojo Šiaurės karo įvykius. Ekspozicijos pasididžiavimas yra šilko juosta, išausta Jano Paschalio persiško audimo dirbtuvėje Lipkavoje (šalia Varšuvos). Įvairių Gardino istorinių įvykių liudininkai yra kūriniai iš karoliukų, vaizduojantys kasinerį – dalgininką (sukilimo dalyvį, ginkluotą dalgiu), Gardino husaro pulko karininko uniforma, sukilėlio, ištremto į Sibirą, kelionės užrašai, Gardino miesto tarybos nario ženklelis, žinomų mūsų regiono mokslo, literatūros ir kultūros žmonių – A.Makavelskio, Adomo Mickevičiaus, M.K.Oginskio kūriniai ir asmeniniai daiktai.

Antrojo pasaulinio karo įvykiams skirtoje ekspozicijos salėje yra pateikta detali informacija apie miesto gynybą 1941 m. vasarą, nacių okupacinį režimą, sovietinį partizaninį judėjimą, karinę operaciją „Bagrationas“. Taip pat, yra eksponuojami ginklai, karinė įranga, dokumentai, fotografijos, Gardino regione kovojusių karo dalyvių apdovanojimai.

Ekspozicija „Gardino gyventojai Afganistano kare“ buvo parengta 2011 m. ir yra skirta Afganistano visuomeninei santvarkai, šalies įvykiams 1979-1989 m., Gardino krašto kariams ir karininkams, dalyvavusiems Afganistano kare. Ekspozicijos pagrindas yra „Ašarų sala“, kurioje eksponuojamos Afganistane žuvusiųjų kraštiečių nuotraukos.

Gamtos skyriaus ekspozicija yra išsidėsčiusi šešiose patalpose ir lankytojus supažindina su gyvybės Žemėje vystymusi, vietinės gamtos ypatumais, Nemuno krašto floros ir faunos įvairove. Čia galima pamatyti snieginę pelėdą, juodąjį gandrą, gervę, pempę, palšąjį grifą, taurųjį elnią, briedį, stumbrą.

Naujojoje pilyje yra nuolatinės ekspozicijos „Išsaugoti lobiai“, „Praėjusių amžių ginklai“, „Stebuklingas gamtos pasaulis“, „Senasis interjeras“ bei 3 parodų salės – Senatorių salė, Ovalinė salė ir Koplyčia, kurios yra skirtos laikinoms parodoms.

Ekspozicija „Išsaugoti lobiai“ pristato XVI a. pradžios – XX a. meno kūrinius ir istorinius reliktus, konfiskuotus Gardino regiono muitinės darbuotojų. Be meno kūrinių ir amatininkų dirbinių, galima pamatyti ir XVIII-XIX amžių laikrodžius. Porceliano kolekcijoje yra nedidelės statulėlės ir indai, pagaminti įžymiose manufaktūrose Meisene ir Nimfenburge, Berlyno karališkojoje porceliano manufaktūroje bei St. Peterburgo imperatoriškoje porceliano gamykloje. Sidabro dirbinių kolekcijoje – elegantiški XVIII-XIX a. indai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos. Taip pat yra eksponuojami stačiatikiški kaltiniai meno dirbiniai iš vario – ikonos, kryžiai, Vakarų Europos ir Rusijos meno dirbiniai, dokumentai,  priklausę Romanovų dinastijos nariams.

Ekspozicija „Praėjusių amžių ginklai“ pristato XI-XX a. ginklų pavyzdžius. Čia galima pamatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Rusijos ir kitų rytų šalių kariuomenių įvairių tipų šaltuosius ir šaunamuosius ginklus, šarvus, uniformas bei įrangą.

Ekspozicijos „Stebuklingas gamtos pasaulis“ pagrindą sudaro privati Stanislovo Živnos kolekcija, kurią jis padovanojo muziejui 1924 m. Ekspoziciją sudaro moliuskų kriauklės, koralai, tropiniai drugeliai, pingvinai, kengūros ir kolibriai.

Ekspozicija „Senasis interjeras“ pristato baldų ir interjero dirbinių kolekciją, vaizduojamojo meno dirbinius, skulptūras, tapybą, XVII – XX a. pradžios piešinius.

Haradnicos (buvusios centrinės miesto dalies) istorijos ekspozicija yra skirta Gardino valdytojo ir Lietuvos iždininko Antano Tyzenhauzo veiklai, kuris stengėsi paversti miestą į didelę pramoninį, mokslo ir kultūros centrą. Lankytojai turi galimybę susipažinti su XVIII a. II pusės Gardino karališkųjų manufaktūrų gaminiais – Gardino juostos fragmentu, aukso ir sidabro nėriniais bei mažomis stiklo taurelėmis – „romerais“.

Maksimo Bahdanovičiaus muziejuje yra eksponuojami dokumentai, fotografijos, rankraščiai, knygos ir asmeniniai daiktai, kurie priklausė Baltarusijos poezijos klasikui, jo giminaičiams ir draugams, kitiems, XIX-XX a. pradžios, žymiems mūsų regiono rašytojams ir poetams. Ekspozicijos perlas yra sidabriniai rėmeliai nuotraukoms ir sidabrinis šaukštelis, kuris priklausė Maksimui, bei dėžutė, kuri priklausė Marijai Apanasjevnaibūsimojo poeto motinai. Muziejaus svarbą pabrėžia keturi memorialiniai kambariai, kuriuose yra eksponuojami XIX – XX a. pradžios baldai, interjero ir namų apyvokos daiktai.

Kiekvienais metais ekspozicijų salės suteikia erdvė parodoms tiek iš muziejaus rinkinių, tiek iš Baltarusijos bei užsienio muziejų kolekcijų, kitų institucijų ir pavienių asmenų, skirtoms atminti reikšmingus istorinius ir kultūrinius įvykius bei įžymioms asmenybėms, kurių likimai yra susiję su Gardino regiono gyvenimu.

110-osios muziejaus įsteigėjo ir jo pirmojo direktoriaus Jazepo Jadkovskio gimimo metinės bei 90-osios muziejaus įsteigimo metinės buvo paminėtos surengiant parodą „Dedikacija įsteigėjui“ Parodoje pirmą kartą buvo eksponuojama muziejaus numizmatikos kolekcija, kurios kaupimą pradėjo Jadkovskis.

Paroda „Muziejaus knygų lobynai“ (iš asmeninės grafo Vandalino Puslovskio ir grafienės Martos Kasinskajos bibliotekos), suteikė galimybę susitikti su Puslovskių giminaičiais bei vertingiausiais XV-XIX a. leidiniais, kurie buvo padovanoti muziejui 1924 m.

Paroda „Be slaptumo ženklo“, kurioje buvo eksponuojami dokumentai ir retos Gardino fotografijos, darytos pirmomis nacių-sovietų karo dienomis, Raudonosios ir Vokietijos kariuomenių uniformos bei ginklai, buvo skirta nacių-sovietų karo 70-mečiui.

Kartu su Šiaulių „Aušros“ muziejumi iš Lietuvos, Gardino muziejus parengė parodą „1863 m. sukilimas: Veidai, Vardai, Istorijos“, kuri buvo skirta 150-oioms sukilimo metinėms, kuriam vadovavo Konstantinas Kalinauskas. Parodoje eksponuojamos Konstantino Kalinausko, Zigmanto Sierakausko, kunigo Antano Mackevičiau fotografijos, ištremtų į Sibirą sukilimo dalyvių daiktai, padaryti tremtyje, ranka rašyti sukilėlių bloknotai su dienoraščių įrašais ir eilėraščiais, traukė lankytojų dėmesį.

Paroda „Gardino Troja“ atspindi Gardino archeologinių tyrinėjimų istoriją ir įdomius X-XX a. pradžios radinius.

Labai sėkmingos buvo parodos, sudarytos iš muziejaus rinkinių: „Gardino perone“ (skirta 150-osioms Baltarusijos geležinkelio metinėms), „Akmeninė gamtos knyga“ bei „Gyvoji planeta“.

Švedijos nacionalinis karo istorijos ir kariuomenės muziejus suteikė parodą „Tarp gyvenimo ir mirties“. Parodoje buvo eksponuojama daugiau nei tūkstantis eksponatų, kuriuos naudojo Europos ir Amerikos kariuomenių kariai Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais.

Meno kūrinių parodos pristato klasikinio meno pavyzdžius, sukurtus praeities ir dabartinių menininkų iš Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos. Paroda „Auksinis Baltarusijos meno amžius“ buvo skirta XIX-XX a. I pusės Baltarusijos menininkų kūriniams iš Baltarusijos Nacionalinio meno muziejaus, Gomelio rūmų ir parko komplekso rinkinių.

Įdomios parodos, kurios vyksta Haradnicos muziejuje, atspindi šiuolaikinių Gardino regiono liaudies meno kūrėjų kūrybiškumą ir išsiskiria savo unikalumu.