Kolekcijos

Muziejaus rinkiniai pradėjo formuotis 1920 m. kovo mėnesį, kai Gardino provincijos administracijos meno ir kultūros paminklų Priežiūros komisija pradėjo ieškoti ir kaupti istorijos ir kultūros paminklus valstybiniam muziejui. Muziejaus rinkinius sudarė įvairūs eksponatai: senoviniai kokliai, Gardino manufaktūrų gaminiai, karalių ir didikų portretai, religinės tematikos paveikslai, ikonos, dvinyčiai kilimai, tautinės juostos, Porazavos juodoji keramika, XV-XVII amžių dokumentai, XV-XIX amžių knygos. Archeologijos rinkinys buvo dar įvairesnis. Antrojo pasaulinio karo metu rinkinys buvo išgrobstytas.

Pokario laikotarpyje rinkiniai buvo papildyti eksponatais apie dvidešimtojo amžiaus įvykius: karus, įžymius žmones, mūsų regiono mokslo, kultūros ir pramonės atstovus. Į muziejaus rinkinius buvo įtraukta miesto gamtos muziejaus kolekcija.

Muziejaus rinkiniai yra nuolat papildomi archeologinių kasinėjimų radiniais, vaizduojamojo meno kūriniais, retais leidiniais. Rinkiniai atspindi pilną kraštotyros spektrą. Muziejuje yra saugomi ir Centrinės bei Vakarų Europos istorijos ir kultūros paminklai.

Pagrindinį muziejaus rinkinį sudaro daugiau nei 188000 eksponatų, pagalbinį mokslinį – daugiau nei 30000. Muziejaus rinkinys susideda iš 54 kolekcijų.

Archeologijos rinkiniai sudaro vieną penktadalį muziejaus rinkinių. Archeologijos rinkinius sudaro penkios kolekcijos: „Akmens ir bronzos amžiaus archeologija“, „Geležies amžiaus archeologija“, „Vidurinių amžių archeologija“, „Naujųjų laikų archeologija“ ir „Archeologinė dokumentacija“. Didžiąją rinkinio dalį sudaro archeologinių kasinėjimų Gardino regione radiniai, akmeniniai įrankiai iš įvairių Panemunės vietų (Nemuno baseino teritorijos), radiniai iš Garanės gyvenvietės kasinėjimų, Pilies kalno šalia Kaložos kasinėjimų radiniai, radiniai iš Boriso ir Glebo cerkvės Gardine, Krėvos, Lydos ir Myro piliakalnių radiniai. Be vietinių radinių, rinkinyje taip pat yra eksponatų iš Druskininkų (Lietuva), Augustavo, Suražo. Suvalkų (Lenkija), keletas radinių iš Pompėjos ir Kartagenos, akmeniniai strėlių antgaliai ir strėlės iš Šiaurės Amerikos.

Etnografijos rinkinį sudaro kolekcijos „Etnografiniai rūbai ir avalynė“, „Etnografiniai darbo instrumentai“, „Etnografiniai buities reikmenys ir valgiai“. Kolekcijose yra saugomi vyriški ir moteriški lininiai marškiniai, išsiuvinėti juodais ir raudonais raštais, prijuostės, sijonai, vilnoniai sijonai, liemenės, namitki (specialūs lino galvos apdangalai), šalikai, kepuraitės, skarelės, žemės ūkio įrankiai ir kita. Ypatingas dėmesys (daugiau nei 60 vienetų) yra skirta austiniams Gardino regiono rankšluosčiams (XIX a. pabaiga – XX a. vidurys), kuriuose yra aptinkami beveik visų tipų audimai ir mezgimai, būdingi baltarusiškam audimui staklėmis.

Numizmatikos, bonistikos ir, faleristikos kolekcijos, yra įtrauktos į Numizmatikos rinkinį. Jame yra saugomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir XV-XVIII a. Lenkijos-Lietuvos respublikos, XVI a. pradžios – XX a. carinės Rusijos bei Tarybų Sąjungos monetos, 19 monetų lobių, rastų Gardine ir Gardino apskrityje. Bonistikos kolekcija apima laikotarpį nuo Tado Kosčiuškos sukilimo laikų iki šiuolaikinių laikų, o pačia kolekciją sudaro Rusijos Imperijos, Lenkijos, Vokietijos, TSRS ir Baltarusijos respublikos banknotai.

Ginklų ir amunicijos kolekciją sudaro X-XVI a. Senosios Rusios ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalavijai, XVII-XX amžių ietys, palašai (kardai) ir trumpieji kardai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos – Lietuvos respublikos, Vakarų Europos, Rusijos Imperijos, Rytų šalių, skirtingų sistemų ginklai, mortyros, šautuvai ir pistoletai, pagaminti įvairiu laiku Lenkijoje, Vakarų Europoje, Rusijos Imperijoje bei Jungtinėse Valstijose, o taip pat Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų ginklai bei kiti ginklai.

Spaudinių rinkinį sudaro kolekcijos „Retos knygos“, „Reti periodiniai leidiniai“, „Ranka rašytos knygos“, „Leidybiniai lakštai“. Tai yra XV-XXI amžių leidiniai lotynų, graikų, senąja vokiečių, senąja slavų bažnytine, lenkų, prancūzų, baltarusių, rusų ir kitomis Europos kalbomis. Tarp pačių vertingiausių eksponatų yra 3 inkunabulai ir 2 paleotipai.

Dokumentų ant popieriaus ir pergamento kolekcija yra turtinga rankraščiais senąja slavų, lenkų, lotynų ir kitomis kalbomis. Tarp jų yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalių – Žygimanto Senojo, Stepono Batoro, Vladislovo IV Vazos, Augusto II ir kt. privilegijos. Seniausias dokumentas yra 1507 m. aktas, pasirašytas Aleksandro Jogailaičio. Didelę dokumentų dalį sudaro šeimyniniai Ažachovskių, Pačobutų, Achinskių, kunigaikščių Četviartinskių archyvai, datuojami XVI-XX, privatūs didikų ir miestiečių aktai, datuojami XV a. pradžia – XX amžiumi ir jų kopijos, savivaldos ir cechų vadovybės laiškai, įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų inventoriai.

Rankraščių kolekcija yra ypatingai svarbi, nes ją sudaro baltarusių rašytojų Vasilio Bykovo, Michaso Vasilioko, Piatro Hlebkos, Jakubo Kolaso, Larisos Geniuš, Maksimo Tanko, Jankos Mavro, Vasilo Tavlaj, Danutos Bichel-Zahnetavos, lenkų rašytojos Elizos Ažeškos ir kitų  laiškai ir dienoraščiai. Ypatingai įdomūs yra muziejaus įsteigėjo Jazepo Jadkovskio kraštotyriniai užrašai apie Gardino, Vilniaus ir kitų Gardino regiono vietovių istoriją.

Fotografijų rinkinį sudaro beveik visų Gardino foto dirbtuvių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios fotografijos, kurios priklausė I.G.Zapolskiui – Dovnarui, L.Kazlovskiui, I.I.Sadovskiui, Z.Karasikui, M.Rubinšteinui, K.Maravskiui, L.M.Gelgorui. Fotografijos pasakoja Gardino istoriją, jame vykusius istorinius įvykius, puikius Gardino regiono žmones. Didelę dalį sudaro šeimyninės: Bahdanovčių, Liokantų, Kaladzinskių, taip pat Romano Salavei, Izaoko Kapicos ir kitų fotografijos.

Meno kolekcijoje yra pristatomas Vakarų Europos juodai-balto XVII-XX a. meno kūriniai bei XVI-XIX a. vario liejiniai. Tapybos kolekciją sudaro V.Mazurovskio, J.Kleverio, L.Lagoryo, R. Falko, K.Malevičiaus, baltarusių menininkų P.Sergievičiaus, V.Cvirkos, L. Ščiamialiovo, A.Maračkino, K.Kachano, I.Puškovo, M.Plužniko, V.Savickio, V.Ščiarbakovo, V.Kudravcovo, U.Holubo, A.Bahustovo, M.Bandarčiuko, U.Kachano, V.Ilino, S.Jankovskio, S.Grynevičiaus, A.Silvanovičio ir kitų kūriniai. Grafikos kolekcijos pasididžiavimas yra A. Van Dycko darbai. Ikonų kolekcijoje yra pristatomos įžymiausių Novgorodo, Maskvos, Smolensko, Rostovo-Suzdalės mokyklų rusų dailininkų tapytos XVII-XX a. pradžios ikonos. Menų ir amatų kolekciją sudaro didžiausių porceliano gamintojų Vokietijoje (Maisenas, Berlynas) bei Rusijoje (Imperijos porceliano gamyklos, Gardnerio gamyklos) pavyzdžiai. Neabejotinos vertės eksponatai yra speciali juosta iš Jano Paschalio dirbtuvės Lipkavoje (šalia Varšuvos) bei XVII-XVIII a. liturginiai indai.

Gamtos istorijos rinkinį sudaro penkios kolekcijos: stuburinių (bizonai, poliarinis lokys, saiga antilopės, šimpanzės, liūtas, marabu, gervė gražuolėlė, krokodilai, iguana ir t.t.). bestuburių (moliuskai, drugeliai, egzotiški vietiniai vabalai ir vėžiagyviai), augalų (herbariumai ir maketai), geologijos (uolienos, mineralai), paleontologijos (augalų atspaudai anglyje, suakmenėjusių moliuskų atspaudai uolienose, mamuto ir gauruotojo raganosio kaulai). Gamtos skyriaus rinkinio pradžią davė St. Žyvnos kolekciją, kurią jis atgabeno iš Amerikos (1924 m.) bei ankstesnio Gardino gamtos muziejaus eksponatai.

Namų apyvokos ir asmeninių daiktų, žemėlapių ir planų, afišų ir sąskaitų, muzikinių instrumentų, atviručių ir kitos kolekcijos stebina savo puikia kokybe.