• ReģistrācijaAutorizēties

    Reģistrēties

    Lūdzu, norādiet savu e-pastu.
    Jūs saņemsiet saiti Jūsu e-pastā, lai izveidotu jaunu paroli.

Par projektu

Anotācija

Kaimiņreģionu kultūras un izglītības institūcijas Rēzeknē, Grodņā un Kēdaiņos ir bagātas ar unikālu materiālo un nemateriālo mantojumu, kas prezentē ne tikai savu lokālo, bet arī kopējo kultūrvidē.

Projekta rezultātā iecerēts izveidot inovatīvu kultūrizglītības un tūrisma produktu ar apvienotu datu bāzi – virtuālo muzeju, kas mūsdienīgi un atraktīvi atspoguļos līdz šim salīdzinoši statisko kultūrvēsturisko mantojumu un tā stereotipisko interpretāciju. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību izveidots interaktīvs, dažādas līdzdarbošanās iespējas paredzošs, jaunākās paaudzes interesēm atbilstošs, potenciālos tūristus aicinošs un viegli uztverams virtuālais muzejs nodrošinās internacionālās datu bāzes pieejamību plašam sabiedrības lokam ne tikai pārrobežu reģionos, bet visā internetvidē.

Virtuālā muzeja izveides gaitā paredzēts rīkot konferences, izglītojošos un pieredzes apmaiņas seminārus, tradicionālās kultūras pasākumus sadarbības partneru reģionos, datu bāžu veidošana, izpēte un apstrāde. 1600 unikālo šķirkļu un artefaktu apraksti un daudzpusīgs pasniegšanas veids no Rēzeknes Augstskolas, Latgales Kultūrvēstures muzeja, M. Bagdanoviča muzeja (Grodņa), Kēdaiņu Reģionālā muzeja datu bāzēm veidos virtuālā muzeja pamatu, ko nākotnē paredzēts papildināt gan ar minēto iestāžu kultūrvēsturiskajām bagātībām, gan iekļaujot jaunus partnerus no kaimiņreģioniem, tā nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, pārmantojamību  un rezultatīvas funkcionēšanas atgriezenisko saikni.

 

Projekta mērķis

 

Pamatmērķis – nodrošināt pieejamību materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām plašam sabiedrības lokam, veidojot virtuālo muzeju un paplašinot pārrobežu pieredzes apmaiņu kultūrizglītības jomā.

 

Pamatuzdevums – veidot virtuālo ekspozīciju, saistot pētniecisko un muzeju darbības praktisko pieredzi, parādot kultūrvēsturiskās saiknes starp triju kaimiņvalstu pilsētām – Grodņa, Rēzekne, Ķēdaiņi.

 

Rezultāti

 

Sagaidāmie rezultāti:

1)      modernizēta muzeja krājuma saglabāšanas iespēja un paaugstināta tā pieejamība sabiedrībai,

2)      uzlabota sadarbība pētnieciskās, izglītojošās un komunikāciju nodrošinošās jomās kultūrizglītībā iesaistītajos reģionos,

3)      palielināts pirmreizējo muzeja apmeklētāju skaits katrā no iesaistītajiem muzejiem, īpaši jauniešu auditorija,

4)      izgatavots inovatīvs kultūrizglītojošs tūrisma produkts – publiski pieejams interaktīvs virtuālais muzejs.

5)      iespēja studējošajiem un pētniekiem izmantot datu bāzes pētnieciskajām vajadzībām,

6)      muzeja prakses un kultūrizglītības iespējas iesaistītajās teritorijās.

Faktiskie rezultāti:

 

 – 4 kultūras un izglītības iestāžu izveidots virtuālais muzejs ar 4 kolekcijām: „Latgales koncepti”, „Latgales keramika”, „Senie amati Ķēdaiņos”, „Grodņas reģiona literatūra”

– 3 muzeju vizītkartes videosižeta formātā

– 4 tradicionālās kultūras pasākumi katrā no dalībvalstīm: Latgales Podnieku dienas Rēzeknē, Folkloras un amatu iepazīšana Ķēdaiņos, Multikulturālas literārās tradīcijas Grodņā, literāri muzikālais Andrejdienas pasākums Rēzeknē

– 3 izglītojoši semināri, pa vienam katrā no dalībvalstīm

– pieredzes apmaiņas braucieni, izzinot katra partnera kultūrizglītojošās darbības specifiku

– noslēguma konference – projekta darba produktu un pētījumu prezentācijas

– kopēja projekta simbolika prezentācijas priekšmetos

– renovētas muzeju telpas un iegādāts tehniskais aprīkojums

 

Pasākumi

2014. gada 24. -26. aprīlis, Rēzekne, Latgales Kultūrvēstures muzejs

Izglītojošs seminārs „Virtuālais muzejs. Latgales keramika” (25. aprīlis)

Latgales Podnieku dienas (24.–26. aprīlis)

Latgales podniecības izstādes atklāšana (26. aprīlis)

 

2014. gada 22.–23. maijs, Ķēdaiņi, Ķēdaiņu Reģionālais muzejs

Izglītojošs seminārs „Virtuālais muzejs. Senie amati Ķēdaiņos” (22. maijs)

Izstāde „Amatniecības tradīcijas Ķēdaiņu reģionā” (22. maijs)

Kultūras pasākums „Ķēdaiņu reģiona folkloras un amatniecības mantojuma iepazīšana” (23. maijs)

 

2014. gada jūnijs, Grodņa

Izglītojošs seminārs „Virtuālais muzejs. Grodņas reģiona literatūra”

 

2014. gada 28.–30. novembris, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola

Noslēguma konference (28.–29. novembris)

Izstādes atklāšana „Latgales koncepti” (28. novembris)

Literāri muzikālais pasākums „Andrejdienas” (30. novembris)

Sīkāka informācija sekos

 

Publicitāte

2013. gada 10.–11. janvārī notika projekta atklāšanas konference Latgales Kultūrvēstures muzejā.

Par pasākumu:

2013. gada 21.–23. martā notika pirmais pieredzes apmaiņas seminārs Grodņā.


2013. gada 17.–19. aprīlī notika otrais pieredzes apmaiņas seminārs Rēzeknē.

 

Par pasākumu:

2013. gada 23.–24. maijā notika trešais pieredzes apmaiņas seminārs Ķēdaiņos.

Vadošais partneris

Rēzeknes Augstskola (RA, Latvija)

Partneri

Latgales Kultūrvēstures muzejs (LKM, Rēzeknes pilsētas dome, Latvija)

Ķēdaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva)

Maksima Bagdanoviča muzejs (Baltkrievija)

Projekta realizēšanas laiks

  1. gada 1. decembris – 2014. gada 30. novembris

 

 

Kontakti

Atbrīvošanas aleja 115,

Rēzekne, Latvija, LV-4601

www.ru.lv

info@ru.lv

 

Latvijā: Ingars Gusāns, projekta administrators, ingars.gusans@ru.lv

Indra Brivņa, projekta koordinatore, indra.brivna@rezekne.lv

Lietuvā: Rimantas Žirgulis, projekta koordinators, kedainiumuziejus@gmail.com

Baltkrievijā: Svetlana Rapeckaja, projekta koordinatore, rapeckaja@mail.ru