• ReģistrācijaAutorizēties

    Reģistrēties

    Lūdzu, norādiet savu e-pastu.
    Jūs saņemsiet saiti Jūsu e-pastā, lai izveidotu jaunu paroli.

Rēzeknes Augstskola

Virtuālā galerija Spēle

Par mums

  • Rēzeknes Augstskolas (RA) dzimšanas diena 1993.g. 1.jūlijs.
  • RA izveidota uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes bāzes, taču augstākās izglītības tradīcijas Rēzeknē ir kopš Latvijas brīvvalsts laika (1918-1940), kad Rēzeknē sāka darboties Pedagoģiskā skola (1922), vēlāk Rēzeknes Valsts skolotāju institūts (1925-1944).
Turpināt lasīt...

Publikācijas

RA strādā gandrīz 100 vēlētā akadēmiskā personāla pārstāvju. Zinātniskajā darbībā iesaistās gandrīz visi akadēmiskā personāla pārstāvji, tomēr zinātniskajai darbībai vidēji gadā (par 2013. gadu) ir atvēlēti 35 PLE (pilna laika ekvivalenti). Publicēto rakstu skaits gadā ir vidēji 150 publikācijas.

Īpaši nozīmīgi ir RA periodiskie zinātniskie izdevumi, kas ir pieejami tiešsaistē un ievietoti citējamās datu bāzēs.
Turpināt lasīt...

Ekspedīcijas

RA ekspedīcijas tiek organizētas studiju procesā un zinātniskajā darbībā. Studējošie un docētāji piedalās ekoloģiskajās, folkloras un ģeogrāfiskajās ekspedīcijās. Dažkārt tiek rīkotas arī arheoloģiskās, mutvārdu vēstures, tūrisma un muzeja izbraukuma prakses un ekspedīcijas.

Turpināt lasīt...

Studiju programmas

RA sekmīgi ir piedalījusies studiju virzienu akreditācijā. Šobrīd RA darbojas 38 studiju programmas 15 studiju virzienos, nodrošinot reģiona un valsts vajadzības humanitārajā, pedagoģijas, sociālajā, inženierzinātņu jomās. Studijas tiek piedāvātas visos augstākās izglītības līmeņos – koledžas, bakalaura, maģistra, doktora.

Turpināt lasīt...

Pasākumi

RA ir izveidojušās ikgadēju pasākumu tradīcijas. Viena no tām (kopš 1998. gada) ir literāri muzikāls pasākums novembra beigās „Andrejdiena” (idejas autori: I. Šuplinska, A. Juško-Štekele): http://www.ru.lv/studentiem/arpusstudiju_aktivitates/andrejdienas/arpusstudiju_aktivitates_andrejdiena_2009/,

Pasākumā tiek izdzīvotas folkloriskās tradīcijas, prezentēti jaunākie literatūras un mūzikas izdevumi, literārajā kabarē izspēlēta Andrejdienas balva – Āksta cepure (http://studija.ru.lv/categories.php?cat_id=382).

Tas ir viens no pasākumiem, ko RA piedāvās izdzīvot Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-269 „Virtuālais muzejs – muzeju nākotne” dalībniekiem 2014. gada 30. novembrī.

Turpināt lasīt...

Kontakti

Atbrīvošanas aleja 115,

Rēzekne, Latvija, LV-4601

www.ru.lv

info@ru.lv

Turpināt lasīt...