Namas su paslaptimis

Apple dis    Google dis     Windows dis

Bahdanovičių šeima gyveno gražiame mediniame name miesto pakraštyje. Namas, kuris stovėjo rajone, vadinamame Naujuoju Pasauliu, priklausė Ahulnikovui. Bahdanovčių šeimos gyvenimas buvo kupinas nedidelių ir reikšmingų įvykių, įdomių vakarėlių. Vykdavo susitikimai su draugais ir kaimynais, skambėjo tų dienų populiari muzika, vaikams vakarais buvo skaitomos baltarusiškos ir rusiškos pasakos bei legendos. Šiame mediniame name Bahdanovičiai nuomojosi 4 kambarius, kurių kiekvienas mažajam Maksimui buvo nedidelis pasaulis.

Žaidimo tikslas yra sužinoti apie Maksimo vaikystę, apie šeimos gyvenimo Gardine laikotarpį bei apie to meto Gardiną pačių priimtiniausiu būdu. Kitaip tariant, atspindėti edukacinę aplinką, kuri įtakojo emocinį ir dvasinį įžymaus baltarusių poeto vystymąsi.

Tikslinė auditorija yra moksleiviai, studentai, suaugusieji ir visi kiti, kurie domisi Gardino regiono ir Baltarusijos, istorija bei kultūra, Gardino regiono ir kaimyninių regionų gyventojais.

Žaidimo aprašymas. Žaidimą sudaro keletas lygių, kurie yra pristatomi kaip kelionė po memorialinius muziejaus kambarius. Pradiniame lygyje žaidėjai randa ir pažymi tuos daiktus, kurie atitinka žaidimo užduotis. Paskutiniame lygyje reikia surinkti kartu visą Bahdanovičių šeimą ir tai loginis žaidimo užbaigimas.

 

1 dalis

Vaikų kambarys

1892 m. Bahdanovčių šeima kartu su sūnumis Vadimu ir Maksimu persikėlė iš Minsko į Gardiną. Jie apsigyveno miesto pakraštyje, rajone, kuris buvo vadinamas Naujuoju Pasauliu, name, kuris priklausė Ahulnikovui. Čia, 1894 m. lapkričio mėnesį gimė trečias sūnus Leo, o 1896 m. gegužę – dukra Nina. Sąlygos vaikų auginimui buvo geros: švelnus klimatas, sodas, kiemas, laukas, miškas, netoliese – Nemunas. Vaikus auklėjanti motina bandė naują edukacinę sistemą, naudojo įvairius išradingus, bet vis dar labiau vertino gyvą bendravimą.

Užduotis: Sudaryti Bahdanovčių sūnų vardus (Leo, Maksimas, Vadimas), surandant vaikų kambaryje daiktus, kurių pavadinimai prasideda tomis raidėmis.

 

2 dalis

Motinos kambarys

Marija Apanasjevna (mergautinė pavardė Miakota) gimė neturtingoje šeimoje. Jos motina, Tatjana Vosipovna, greitai tapo našle. Norėdami apsaugoti vaikus nuo skurdo, ji išsiuntė juos į našlaičių namus Minske, kurių vadovas buvo L. Piatrovas. Kartą Kalėdų atostogų metu, prieglaudos globėja – Minsko gubernatoriaus žmona, pastebėjo šią guvią, žibančių akių mergaitę ir įsidukrino ją. Taip Marija atsirado gubernatoriaus namuose, kuriuose gavo tinkamą auklėjimą ir išsilavinimą: ji pabaigė Minsko Moterų kolegiją, buvo priimta į St. Peterburgo Mokytojų mokyklą. Tačiau, meilė Adamui Jahorovičiui sutrukdė baigti studijas.

Užduotis: Spragtelint pele nustatyti, kurie motinos kambario daiktai atitinka Marijos Apanasjevnos charakterį ir gyvenimo būdą.

 

3 dalis

Tėvo studija

Adamas Jahorovičus Bahdanovičius gimė 1862 m. kovo 20 d., Chalopeniči kaime, Bobruisko rajone, Minsko apskrityje. 1882 m. jis baigė Pedagoginę seminariją Nesvyžiuje, o 1888 m. Minsko miesto I – osios kolegijos mokytojas Adamas Jahorovičius vedė Mariją Apanasjevną. Nuo 1892 m. Adamas Bahdanovičius buvo Valstiečių žemės banko Gardino filialo darbuotojas. Jis buvo įžymaus folkloristo Pavelo Šeino korespondentas. Kurį laiką vadovavo viešajai bibliotekai (dabar – Javhimo Karskio vardo regioninė mokslinė biblioteka)

 

4 dalis

Svečių kambarys

Pas Bahdanovičius Gardine rinkdavosi daug svečių, daugiausia inteligentija. Būdavo skaitomi literatūriniai kūriniai, atliekami muzikiniai kūriniai bei diskutuojama. Marija Apanasjevna gerai grojo fisharmonija, atlikdavo Musorgskio, Glinkos ir kitų kūrinius pianinui. Beje, svečiai visada būdavo pamaloninami skania žolelių arbata, kuria ruošdavo šeimininkė. Svetainė buvo labai jauki: ugnis židinyje, ant stalo verdantis virdulys ir laimingi vaikai, bėgiojantys aplinkui.

Užduotis: Rasti ir atpažinti daiktus, kurie būdavo reikalingi draugų ir pažįstamų priėmimui svetainėje.

 

5 dalis

Gardino miestas

XX a. pradžioje Gardinas buvo provincijos miestas, įsikūręs ant trumpiausio kelio į St. Peterburgą. 1897 m. gyventojų surašymo duomenimis mieste gyveno daugiau nei 50 tūkstančių gyventojų. Didžiąją dalį gyventojų sudarė Rusijos kariuomenės vietinės įgulos karininkų šeimos. 1892 m. mieste buvo 70 mažų dirbtuvėlių ir verslų (išimtis buvo tabako fabrikas, kurį valdė Šereševskis ir kuriame dirbo 1500 darbininkų), 9 švietimo įstaigos, 2 gimnazijos, 2 teatrai, 3 knygų parduotuvės. Prasidėjo už Nemuno esančios miesto dalies statybos, atsirado aktyviai veikiančios foto studijos, kuriose fotografuodavosi skirtingų amžių, profesijų ir socialinio statuso žmonės.

Užduotis: Nustatyti tris fotografijas, atspindinčias Gardino miestą Bahdanovičių šeimos gyvenimo laikotarpiu.

 

6 dalis

Poeto šeima

1892 m., praėjus keliems mėnesiams po Maksimo gimimo, Bahdanovičių šeima persikėlė į Gardiną. Šeimoje buvo keturi asmenys: tėvas – Adamas, motina – Marija, jų sūnūs – Vadimas ir Maksimas. Tėvas dirbo Valstiečių žemės banke, o motina buvo namų šeimininkė ir augino vaikus. 1894 m. Gardinė gimė jaunesnysis Maksimo brolis Leo, o 1896 m. gimė sesuo Nina, kuri netrukus mirė. Vaikų gimdymas išprovokavo Marijai progresuojančią tuberkuliozę ir 1896 m. spalio mėnesį ji taip pat numirė. 1896 m. pabaigoje Adamas su vaikais persikėlė gyventi į Nižnyj Novgorodą.

Užduotis Spragtelint pele pasirinkti asmenis, kurie buvo Bahdanovičių šeimos nariai – motina, tėvas, Maksimas ir du jo broliai.

 

7 dalis

Atvirukas

Jūs atskleidėte namo paslaptis ir turite galimybę elektroniniu paštu išsiųsti senovinę atvirutę savo draugams.

Užduotis: Pasijuskite menininku ir patys sukurkite atvirutę: 1. Nustatykite foną; 2. Pridėkite paveikslėlį; 3. Pasirinkite eilėraščio eilutes.