Kolekcijos

Šiuo metu muziejus saugo daugiau nei 67 000 eksponatų, tarp kurių yra daugiau nei 50 300 eksponatų iš pagrindinio fondo.

Muziejaus fonduose saugojami eksponatai datuojami nuo neolito amžiaus (5 tūkstnatmečio prieš Kristų pabaigos) iki šių dienų. Išskirtinis yra tik vienas unikalus gamtos eksponatas – 10 000 metų senumo tauro kaukolė.

 

Latgalės keramikos kolekcija

 •   Archeologinė keramika ir ekspedicijų metu įsigyti daiktai
 •   Ādamo Kāpostiņšo pagaminti indai ir žaislai
 •   Silajāņi senųjų meistrų – Andrejaus Paulānio ir Polikarpo Vilcānio, laimėjusių aukso medalius pasaulinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje 1937 m. darbai
 •   Senųjų Latgalės keramikų Polikarpo Čerņavskio ir Ušpeļu šeimos darbai
 •   Šiuolaikinių Latgalės meistrų pagaminta tradicinė ir eksperimentinė keramika

 

Latgalių literatūros kolekcija

 •   Knygos ir laikraščiai išleisti latgalių kalba nuo 18 a. iki šių dienų
 •   Pirmasis laikraštis latgalių kalba “Gaisma”
 •   Spaustuvės “Dorbs un Zineiba” leidiniai
 •   Latgalės kultūros centro leidyklos išleistos knygos
 •   Knygos latgalių kalba, išleistos V.Lōčio ir kitose išeivijos leidyklose
 •   Viktoro Vonogo biblioteka

 

Archeologijos kolekcija

 •   Atsitiktiniai neolito laikotarpio ir bronzos amžiaus radiniai
 •   Radiniai iš Piziču-Kaupra kalvos senkapio ir Trūpu viduramžių kapinių
 •   Radiniai iš Ratinīkų ir Spriņģu piliakalnio
 •   Radiniai iš Rėzeknės piliakalnio apsauginės zonos

 

Vaizduojamojo meno kolekcija

 •   XX a. 4-ajame dešimtmetyje sukurti Latgalės menininkų grupės narių Francisko Varslavāno, Arvīdo Egles, Vitālijaus Kalvāno, Leono Tomašickio, Arkādijaus Naišloso, Nikolajaus Breikšo, Alberto Filkos, Jānio Gailio darbai
 •   Rėzeknės menininkų Osvaldo Zvejsalnieko, Pēterio Gleizdāno, Māros Kalniņės, Elgos Pauros, Vladislavo Pauro, Anatolijaus Zelčio, Agros Ritiņės, Jānio Plivdos, Vēsmos Ušpelės, Kristapo Višo ir kitų darbai
 •   Vietinių menininkų Staņislavo Kreico, Vitoldo Svirskio, Jāzepo Pīgoznio, Aleksandro Stankevičiaus ir kitų darbai
 •   Latgalių menas išeivijoje

 

Fondų saugyklose daugomi tekstilės, numizmatikos, daiktų, rašytinių dokumentų, fotonegatyvų ir kitos kolekcijos. Muziejaus eksponatus tyrinėti skaitmeniniu formatu galima žiniatinklyje www.nmkk.lv