Kolekcijas

Pašlaik muzeja krājumā ir vairāk nekā 67 000 vienības, no tām pamatkrājumā vairāk kā 50 300 priekšmeti.

Muzeja krājuma priekšmeti hronoloģiski aptver laika posmu no neolīta (5. gadu tūkstoša beigas pirms Kristus) līdz mūsdienām. Izņēmums ir unikālais dabas eksponāts – taura galvaskauss, kura vecums ir 10 000 gadu.

 

Latgales keramikas kolekcija

 •   Arheoloģiskā keramika un ekspedīciju ieguvumi
 •   Ādama Kāpostiņa saimniecības trauki un sīkplastika
 •   Silajāņu vecmeistaru, 1937. gada Vispasaules mākslas un tehnikas izstādes Parīzē zelta medaļas laureātu Andreja Paulāna un Polikarpa Vilcāna darbi
 •   Latgales podniecības vecmeistaru darbi, Polikarpa Čerņavska un Ušpeļu dzimtas keramika
 •   Mūsdienu Latgales meistaru tradicionālā un eksperimentālā keramika

 

Latgaliešu literatūras kolekcija

 •   Latgaliski izdotās grāmatas un periodika no 18. gs. līdz mūsdienām
 •   Pirmā latgaliešu avīze „Gaisma”
 •   Tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” izdevumi
 •   Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatas
 •   Vladislava Lōča izdevniecības u. c. trimdas izdevniecību grāmatas
 •   Viktora Vonoga bibliotēka

 

Arheoloģijas kolekcija

 •   Neolīta un bronzas laikmeta savrupatradumi
 •   Piziču–Kaupra kalna senkapu izrakumu materiāli, Trūpu viduslaiku kapsētas izrakumu materiāli
 •   Ratinīku un Spriņģu pilskalna izrakumu materiāli
 •   Arheoloģisko izrakumu Rēzeknes pilskalna aizsardzības zonā pirms RPC „Zeimuļs” celtniecības uzsākšanas materiāli

 

Tēlotājas mākslas kolekcija

 •   20. gs. 30. gadu Latgales mākslinieku kopas dalībnieku – Franciska Varslavāna, Arvīda Egles, Vitālija Kalvāna, Leona Tomašicka, Arkādija Naišlosa, Nikolaja Breikša, Alberta Filkas, Jāņa Gaiļa darbi
 •   mūsdienu Rēzeknes mākslinieku – Osvalda Zvejsalnieka, Pētera Gleizdāna, Māras Kalniņas, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Anatolija Zelča, Agras Ritiņas, Jāņa Plivdas, Vēsmas Ušpeles, Kristapa Viša u. c. darbi
 •   mākslinieku novadnieku Staņislava Kreica, Vitolda Svirska, Jāzepa Pīgožņa, Aleksandra Stankeviča u. c. darbi;
 •   latgaliešu māksla trimdā

 

 

 

 

Krājumā ir arī tekstiliju, numismātikas, priekšmetu, rakstisko materiālu, fotonegatīvu u. c. kolekcijas, ar kuru priekšmetiem iespējams iepazīties digitālā veidā www.nmkk.lv