Muziejaus edukacionės programos

Kiekvienais metais Gardino valstybinis istorijos ir archeologijos muziejus siūlo įvairių temų ekskursijas, paskaitas ir užsiėmimus skirtingų amžių lankytojams (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ir aukštesniųjų specialaus vidurinio lavinimo mokyklų moksleiviams, kolegijų, technikos mokyklų, universitetų studentams, suaugusiems).

Moksleiviams yra siūlomas sezoninis paslaugų bilietas. Kiekvieną sesiją sudaro kelios įvairių temų programos, tinkančios kiekvienos grupės lankytojų amžiui. Didžiausią paklausą turi programos „Senovės žmonių gyvenimas“, „Amžinos šlovės liudininkai“, „Kaip mus pasiekė knyga“, „Gyvūnai ir paukščiai Baltarusijos pasakose“, „Namelis jūroje“, „Lankantis pas Neptūną“, „Meno rūšys“, „Kelionė į pašto šalį“ ir kt.

Paskaitos, ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai vyksta sezoniniame biliete nurodytą mėnesį, lankytojams patogiu metu. Muziejus siūlo kiekvienam pirkusiam sezoninį bilietą vieną laikiną parodą muziejuje aplankyti nemokamai.

Muziejaus darbuotojai parengė pagalbinę programą „Gardino studijos“, skirtą 2-8 klasių moksleiviams, atitinkančią vaikų mažiui ir psichologinėms charakteristikoms, nustatant mokymo metodiką, darbo formas ir problemas, būdingas tam tikro amžiaus moksleivių grupei. Su Gardino istorija ir kultūra nuo seniausių iki dabartinių laikų supažindinančios programos tikslas: lavinti dvasinę pasaulėžiūrą piliečio – gimtojo miesto patrioto, kuris ne tik didžiuojasi išlikusiu istoriniu ir kultūriniu paveldu, o taip pat ir saugo jį.

Pasikliaujama muziejaus aplinkos veiksmingumu. Muziejus, su jo parodomis ir ekspozicijomis, miesto kultūriniais ir istoriniais paminklais, turėtų tapti tuo pagrindu, kuris padėtų moksleiviams įgyti žinių. Tai yra tokia aplinka, kuri padeda susipažinti su praėjusių amžių įvykiais, sukuria geriausias emocines būsenas kelionei į praeitį ir išlaiko norą įgyti tokių žinių. (Pavyzdžiui, „Senoji miesto pasakojimas“, „Gardino žemės gynėjas Dovydas Haradzenskis“, „Gardino gyventojai kovoje prieš kryžiuočius“, „Vytautas Didysis, Gardino valdytojas“, „Steponas Batoras ir Gardinas“, „Mūsų krašto paukščiai“, „Senieji apartamentai“, „Maksimo namas Gardine“, „Gardino architektūros mokykla“ ir t.t.).

Programą sudaro ne tik tradicinės kultūrinės ir edukacinės veiklos formos, tokios kaip ekskursijos, paskaitos, užsiėmimai, bet taip pat ir atskiras būrelis, specialiai sukurtas aukštesniųjų mokyklų studentams. Programos „Kelionės po Gardiną“ tikslas yra supažindinti su unikaliais architektūros paminklais ir skatinti visaapimantį Gardino istorijos ir kultūros suvokimą klaidžiojant po jo gatves ir aikštes: „Kelionė po Haradnicą“, „Kelionė Pilies gatve“ ir kt.

Ypatingo dėmesio iš ikimokyklinukų, pradinių klasių moksleivių ir kitų muziejaus lankytojų sulaukia „Batleika“ (nacionalinis lėlių šou) vaidinimai. Be tradicinių biblijinių scenų, tokių kaip „Kalėdų laikas“ ir „Karalius Erodas“, moksliniai darbuotojai parengė pasirodymus „Rytų stebuklas“, „Šventasis Hubertas“, „Gaisras Vytauto rūmuose“. Pastarojo vaidinimo pirmoji naktis buvo surengta 2012 m. pirmojo nacionalinio forumo „Baltarusijos muziejai“ metu.

Vaidybinė ekskursija „Marija Apanasjevna kviečia“ vyksta literatūros skyriuje (Maksimo Bahdanovičiaus muziejuje). Poeto motinos pasakojimo pagalba, lankytojai yra supažindinami su Maksimo vaikyste, Bahdanovičių šeimos gyvenimo Gardino laikotarpiu, poeto tėvo Adamo Jahorovičiaus pažįstamų rateliu, XIX – XX a. pradžios namų apyvokos daiktais. Lankytojai ragauja žolelių arbatos ir tampa tiems laikams įprastų žaidimų dalyviais.

2013 m. muziejaus moksliniai darbuotojai parengė muziejinį-pedagoginį užsiėmimų ciklą „Kalėdiniai susitikimai muziejuje“. Ciklas yra skirtas ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams bei jų tėvams ar mokytojams. Ciklą sudaro užsiėmimai „Kas yra Naujieji Metai?“, „Žiemos raštai: popieriaus karpiniai“, „Kalėdos muziejuje“, „Kalėdos“(Batleika vaidinimas), „Pasakos Kalėdų Seneliui“ (spektaklis su Snieguole ir Seneliu Šalčiu Naujojoje pilyje).

Nuo 2014 m. muziejus siūlo naują animacinę programą su ekskursijos elementais apie Naująją pilį „Nominis umbra“ („Vardo šešėlis“). Dėmesio centre čia yra XVIII a. Naujoji pilis ir paskutinio Lenkijos-Lietuvos respublikos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio gyvenimo istorija. Istoriją pasakoja asmeninis Jo Didenybės sekretorius Stanislovas Trembeckis. Kokie buvo „Stanislovo eros“ kultūros bruožai? Kokie santykiai buvo tarp Stanislovo Augusto ir Jekaterinos II? Kokios paskutinio karaliaus intymaus gyvenimo paslaptys buvo žinomos italų avantiūristui Džiakomui Kazanovai? Kur ir kokiomis aplinkybėmis įvyko karaliaus atsižadėjimas nuo sosto? Stanislovas Trembeckis paaiškina viską. Karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis prieš publiką stoja ne vien tik kaip valstybės veikėjas ir politikas, bei kartu kaip reformatorius ir filantropas.

Šios programos lankytojai yra ne vien tik žiūrovai, bet ir dalyviai: įsivaizduodami save aukštuomenės svečiais, jie gali šokti madingus XVIII a. šokius.

2014 m. muziejaus taip pat parengė žaidimą „Lobio paieškoje“. Tai yra komandinis žaidimas, skirtas aukštesniųjų mokyklų moksleiviams, kolegijų ir aukštųjų mokyklų studentams. Komandai yra duodama užduotis – surasti Stepono Batoro lobio dalį, kuris, pasak legendos, yra paslėptas Senojoje pilyje. Žaidimo metu dalyviai tampa istorikais, etnografais, archeologais ir detektyvais.

Visos muziejaus edukacinės programos, ekskursijos, paskaitos ir edukaciniai užsiėmimai yra ypatingai įdomūs ir skirtingi. Tokiu būdu, muziejus tampa turtinga istorinio ir kultūrinio paveldo aplinka labai plačiam lankytojų ratui ne tik iš Baltarusijos ir iš artimojo bei tolimojo užsienio.