Muzejpedagoģiskās programmas

Ik gadu Grodņas Valsts vēstures un arheoloģijas muzejs piedāvā dažāda vecuma apmeklētājiem (pirmsskolas, pamatskolas, vidējās speciālās izglītības iestāžu skolēniem, vidusskolēniem, koledžu, un tehnisko skolu audzēkņiem, augstskolu studentiem, pieaugušajiem) dažādas tēmas, ekskursijas, lekcijas un aktivitātes.

Skolēniem tiek piedāvāts sezonas biļetes pakalpojums. Katrs seanss sastāv no vairākām nodarbībām par dažādām tēmām, atbilstoši katrai apmeklētāju vecuma grupai. Vislielākais pieprasījums ir šādām tēmām: „Seno cilvēku dzīve”, „Mūžīgās slavas liecinieki”, „Kā grāmata atnāca pie mums”, „Baltkrievijas pasaku dzīvnieki un putni”, „Mazā māja jūrā”, „Ciemos pie Neptūna”, „Mākslas veidi”, „Ceļojums uz Pasta valstību” u. c.

Lekcijas, ekskursijas un nodarbības notiek noteiktā mēnesī, atbilstoši sezonas biļetei,  iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku. Muzejs piedāvā bezmaksas ieeju kā dāvanu uz kādu no pagaidu izstādēm muzejā ikvienam, kurš ir iegādājies sezonas biļeti.

Muzeja darbinieki ir izstrādājuši 2.–8. klases skolēniem pilotprogrammu „Grodņas pētījumi”, kas veidota, balstoties uz bērnu auditorijas vecuma un psiholoģiskajām īpatnībām. Viņi ir noteikuši mācību metodes, darba formas, problēmas, kas ir atbilstošas skolēniem zināmā vecuma grupā. Izveidotās programmas, kas iepazīstina ar Grodņas vēsturi un kultūru no seniem laikiem līdz mūsdienām, mērķis ir dzimtās pilsētas pilsoņu-patriotu garīgās pasaules uzskatu kultivēšana un apziņas veidošana, ka viņi ne tikai lepojas ar vēsturisko un kultūras mantojums, bet arī to aizsargā.

Visa pamatā tiek izmantota muzeja vides efektivitāte. Muzejam ar saviem eksponātiem un izstādēm, pilsētas kultūras un vēstures pieminekļiem ir jākļūst par pamatu skolēnu zināšanu apgūšanā. Tā ir tāda vide, kas palīdz apzināt pagājušo gadsimtu lietu pasauli, rada vislabākos emocionālos apstākļus ceļojumiem pagātnē, rada interesi zināšanu iegūšanai. (Piemēram,  „Stāsts par veco pilsētu”, „Grodņas zemes aizstāvis Davids Haradzenskijs”, „Grodņas iedzīvotāji cīņā pret krustnešiem”, „Vītauts Lielais, Grodņas gubernators”, „Stefans Batorijs un Grodņa”,”Mūsu zemes putni”,”Vecais dzīvoklis”,”Maksima Bagdanoviča māja Grodņā”, „Grodņas Arhitektūras skola” u. c.).

Programma sastāv ne tikai no tradicionālām kultūras un izglītojošām aktivitātēm, piemēram, ekskursijām, lekcijām, nodarbībām, bet tai ir atsevišķs cikls, kas ir izstrādāts speciāli vidusskolēniem. Programmas „Ekskursija pa Grodņu” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar unikāliem arhitektūras pieminekļiem un veidot holistisku izpratni par Grodņas vēsturi un kultūru, staigājot pa pilsētas ielām un laukumiem.

Īpašu interesi pirmsskolas vecuma bērnos, pamatskolas skolēnos un citos muzeja apmeklētājos rada „Batleika” (Valsts leļļu teātris) izrādes. Līdzās tradicionālajām Bībeles ainām „Ziemassvētku laiks” un „Ķēniņš Herods” zinātniskie darbinieki ir sagatavojuši arī citus uzvedumus: „Lieldienu brīnums”, „Svētais Huberts”, „Ugunsgrēks Vītauta pilī”. Pēdējā minētā izrāde pirmo reizi notika 2012. gadā Pirmā Nacionālā foruma „Baltkrievijas muzeji” laikā.

Teātra ekskursija „Marja Apanasavna aicina” norisinās literatūras nodaļā (Maksima Bagdanoviča muzejā). Aktieriski izspēlētais dzejnieka mātes tēls iepazīstina apmeklētājus ar Maksima bērnību, Bagdanoviču ģimenes dzīvi Grodņas laikā, ar Adama Jagoraviča (dzejnieka tēva) paziņu loku, kā arī 19. gs beigu posma – 20.gs pirmā puses mājsaimniecības lietām.

2013. gadā muzeja zinātniskie darbinieki izstrādāja muzeju ciklu – pedagoģiskās apmācības „Ziemassvētku sanākšanas muzejā”. Tās ietver nodarbības pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar vecākiem vai skolotājiem, un tās sastāv no šādām nodarbībām: „Kas ir Jaunais gads?”, „Ziemas raksti: papīra griešana”, „Ziemassvētki muzejā”, „Ziemassvētki” (Batleika izrāde), „Pasakas par Salatēti”.

Kopš 2014. gada muzejs piedāvā jaunu animācijas programmu ar ekskursijas elementiem pa Jauno pili „Nominis Umbra” (no latīņu ‘Slavena vārda ēna’). Uzmanības centrā atrodas 18.gs. Jaunā pils un Polijas Sadraudzības pēdējā karaļa Staņislava Augusta Poņatovska dzīves stāsts. Stāstu stāsta Viņa Majestātes Staņislava Trembetska personīgais sekretārs.

Programmas apmeklētāji ir ne tikai skatītāji, bet arī tiešie dalībnieki: iejūtoties augstākās sabiedrības viesu lomā, viņi var piedalīties 18. gs. dejās.

2014. gadā muzejs uzsāka arī izzinošu spēli „Dārgumu meklējumos”. Šī komandas spēle ir paredzēta vidusskolas skolēniem, koledžu studentiem un skolēniem. Komandai tiek dots uzdevums atrast daļu Stefana Batorija dārgumu, kas saskaņā ar leģendu ir apslēpta Vecajā pilī. Spēles laikā dalībnieki iejūtas vēsturnieku, etnogrāfu, arheologu un detektīvu lomā.

Visas muzeja izglītojošās programmas, ekskursijas, lekcijas un nodarbības ir ļoti dažādas un interesantas, tādējādi radot muzejā bagātu vēsturiskā un kultūras mantojuma vidi, kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu ne tikai no Baltkrievijas, bet arī no citām tuvākām un tālākām  valstīm.