Uzbūvē Arnetu māju!

Apple dis     Google dis     Windows dis

17. gs. Ķēdaiņi bija privāta pilsēta, kas piederēja Biržu-Dubiņģu atzara Radzivilu hercogiem un kas bija protestantu sala katoļu Lietuvas lielkņazistē. Pilsētā bija sešas nacionālās un konfesionālās kopienas un 10 ģildes. Skotijas tirgotāji veidoja vienu no ietekmīgākajām kopienām, kas aktīvi darbojās pilsētas ekonomiskajā, reliģiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Skoti, kas no 1629. g. sāka apmesties uz dzīvi Ķēdaiņos, cēla lielas divstāvu akmens mājas ar pagrabiem, ko izmantoja preču glabāšanai. 17. gs. vidū vietējie meistari uzbūvēja turīga skotu izcelsmes Ķēdaiņu iedzīvotāja Džona Arneta māju centrālajā pilsētas daļā.

17. gs. māju būvniecībā tika izmantoti vietējie celtniecības materiāli: laukakmeņi, ķieģeļi, smiltis, kaļķis, ģipsis un kokmateriāli. Vietējais materiāls spēlēja noteicošu lomu būvniecības metodes, arhitektūras un apdares izvēlē.

 

Spēles mērķis

Spēlē spēlētājam ir no jauna jārada Arnetu nams, izvēloties pareizo celtniecības elementu vai materiālu.

Spēles netiešais mērķis

Izvēloties pareizo elementu vai celtniecības materiālu, spēlētājs uzzina, kā tika izmantots vietējais materiāls un kā tas ietekmē ēku arhitektūru.

Spēles mērķauditorija

Spēle ir piemērota 5.–12. klašu skolēniem.

Spēles apraksts

Spēle sastāv no 35 maziem līmeņiem. Katrā līmenī spēlētājam ir jāizvēlas pareizais celtniecības elements vai materiāls, „velkot” to uz jautājuma zīmi, kas atrodas būvniecības vietā. Ja būvelements vai materiāls ir izvēlēts pareizi, tad spēlētājs saņem punktus un dodas uz nākamo līmeni. Ja spēlētājs/-a kļūdās, viņš/-a zaudē dažus punktus (punktu skaits nevar būt ar mīnus zīmi) un mēģina vēlreiz. Nākamo līmeni ir iespējams sasniegt tikai tad, ja ir izvēlēts pareizais celtniecības elements vai materiāls iepriekšējā līmenī.

Spēles beigās, kad nams ir izveidots, spēlētājs/ -a, atkarībā no tā, cik viņa vai viņas materiālu un elementu izvēle ir bijusi veiksmīga, saņem kopējo punktu skaitu, kas tiek pārvērstas monētās. Spēlētājs/ -a var apskatīt, kādus citu amatnieku produktus viņš vai viņa varēja iegādāties par vinnēto naudas summu.