Apie mus

Muziejus yra tokia vieta Rėzeknėje, kur istorijos dvelksmas, pasakojimai apie žmones ir praėjusius laikus sutinkami dalyvaujant renginiuose ir veiklose, kuriose visi maloniai kviečiami dalyvauti ir pajausti kažką neįprasto.

Muziejus buvo įkurtas 1959 m. kaip Ludzos kraštotyros muziejaus filialas tame pačiame pastate, kuriame iki Antrojo pasaulinio karo veikė centrinis Latgalės muziejus. 1960 m. jis tapo Rėzeknės kraštotyros muziejumi ir pradėjo veikti savarankiškai. Netrukus jis atvėrė lankytojams savo pirmąją ekspoziciją.

1990 m. atsižvelgiant į kolekcijų sudėtį ir veiklos turinį, Rėzeknės kraštotyros muziejus buvo pavadintas Latgalės kultūros ir istorijos muziejumi (LKIM). 1989 m. atidaryta muziejaus skaitykla lankytojams.

1996 m. Rėzeknės miesto taryba perdavė trijų aukštų pastatą, stovėjusį šalia centrinio muziejaus pastato. Naujasis pastatas tapo LKIM parodų namu.

2010 m. vykdant ES Europos regioninio vystymo fondo ir Rėzeknės miesto tarybos projektą buvo pradėti muziejaus rekonstrukcijos darbai. Jų pasekoje buvo rekonstruotos buvusio parodų namo patalpos ir pastatytas naujas priestatas, sujungęs senąjį muziejaus pastatą ir ekspozicijų namą į vieno pastato kompleksą. Po rekonstrukcijos padidėjo muziejų saugyklų patalpos, buvo įrengtos parodų-konferencijų salės, lankytojams skirta erdvė ir liftas, kuriuo į muziejaus vidų gali patekti neįgalieji ir mamos su vaikų vežimėliais.

LKIM yra valstybės akredituota įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos ir veiklų specifika apibrėžta jo misijoje – Latgalės kultūros ir istorijos muziejus veikia tam, kad muziejaus resursų pagalba kurtų Rėzeknės – kaip Latgalės širdies įvaizdį ir atspindėtų jos istoriją nuo pradžios iki šių dienų, tyrinėti Latgalės kultūrinius procesus taip žadinant visos visuomenės susidomėjimą savo kraštu ir tampant svarbiu turizmo objektu.

Nuo 2013 m. LKIM tapo struktūrine Rėzeknės savivaldybės agentūros “Rėzeknės kultūros ir turizmo centras” dalimi. Muziejus renka, tyrinėja ir saugo kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes, organizuoja parodas, teminius renginius, edukacinius užsiėmimus, susitikimus ir kitas veiklas. Muziejuje yra keturi skyriai: fondų saugyklų, meno, kultūros ir istorijos, pirkimų.