Par mums

Muzejs ir tā vieta Rēzeknē, kur sastopas vēstures elpa, stāsti par sen aizgājušiem laikiem un cilvēkiem ar mūsdienu notikumiem un aktivitātēm, kurās piedzīvot ko nebijušu gaidīts ikviens.

Dibināts 1959. gadā kā Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāle un izvietots ēkā, kurā līdz Otrajam pasaules karam atradās Latgales centrālais muzejs. No 1960. gada muzejs darbojās patstāvīgi kā Rēzeknes Novadpētniecības muzejs, atverot savu pirmo ekspozīciju.

Atbilstoši krājuma kolekciju raksturam un darba saturam 1990. gadā tika pārdēvēts par Latgales Kultūrvēstures muzeju (LKM). 1989. gadā apmeklētājiem tika atvērta muzeja lasītava.

1996. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība muzeja vajadzībām nodeva trīsstāvu ēku līdzās muzeja centrālajai ēkai, kurā darbu uzsāka LKM Izstāžu nams.

2010. gadā, ERAF un Rēzeknes pilsētas domes finansētā projekta ietvaros, notika muzeja rekonstrukcija, kuras rezultātā tika pārveidotas bijušā Izstāžu nama telpas un uzbūvēta jauna piebūve, kas savienoja muzeja vēsturisko ēku un Izstāžu namu vienotā LKM ēku kompleksā. Pēc rekonstrukcijas muzeja galvenais ieguvums ir krājuma glabāšanai piemērotas telpas, izstāžu- konferenču zāles, apmeklētāju zona, lifts, kas nodrošina muzeja pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

LKM ir valsts akreditēta iestāde, kuras pamatfunkcijas un darbības specifika atspoguļota misijā – Latgales kultūrvēstures muzejs pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem veidotu Rēzeknes kā Latgales sirds tēlu un atspoguļotu tās vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām, pētītu kultūrvēstures procesus Latgalē, tā radot interesi par novadu visā sabiedrībā un kļūstot par nozīmīgu tūrisma objektu.

Kopš 2013. g. LKM ir Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienība. Muzejā tiek veikta materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšana, pētīšana, saglabāšana un popularizēšana izstāžu, tematisku pasākumu, muzejpedagoģisko nodarbību, tikšanos u. c. aktivitāšu veidā. Muzejā darbojas 4 nodaļas – krājuma, mākslas, kultūrvēstures un saimniecības.