Ekspozīcijas

Grodņas Valsts vēstures un arheoloģijas muzeja mūsdienīgā ekspozīcija ir izvietota četrās ēkās: 16.–17. gs. Karaļa pilīs, tā sauktajā Vecajā un Jaunajā Pilī, bijušajā 18.gs.pilsētas sargu namā (Haradnitsas vēstures muzejs) un koka mājā, kas uzbūvēta 1888. gadā (Maksima Bagdanoviča muzejs).

Lielākā muzeja ekspozīcijas daļa atrodas Vecajā pilī un tā atklāj Grodņas reģiona arheoloģijas, vēstures un dabas eksponātus, kā arī tajā ir viena no muzeja izstāžu zālēm.

Ekspozīcija „Nemunas zemes senākie pieminekļi no 10. gadu tūkstoša pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 12. gs.”, kas atrodas arheoloģijas nodaļā izceļ galvenos apdzīvotības posmus Nemunas upes ielejas Baltkrievijas daļā, rāda cilšu materiālās kultūras raksturīgās iezīmes, kas dzīvoja šī reģiona teritorijā akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Muzeja apmeklētāju uzmanību piesaista izstādītie cirvji, bultu gali, mamutu kauli, matainā degunradža galvaskauss, lodveida amfora, bronzas uzmavas cirvis un citi eksponāti.

Pirmajā vēstures nodaļas zālē ir apkopoti materiāli par politisko un ekonomisko attīstību mūsu reģionā, kur tiek izcelti dažādu gadsimtu nozīmīgākie miera un militārās vēstures notikumi reģionā, Grodņas pils vēsture, stāsti par valsti, sabiedriskajiem darbiniekiem un slaveniem cilvēkiem. Īpaši eksponāti ir Donatives izziņas, kuras ir rakstītas senbaltkrievu valodā 15.gs. sākumā, Grodņas svinīgā atslēga, 17.gs. mēbeles no Grodņas Karaļa pils, greznie audumi no Grodņas un Ružanijas ražotnēm un saules pulkstenis (1781). Krievu lielgabals, ko izveidoja Logins Žukaravs 1701. gadā un kurš atgādina par notikumiem Lielā Ziemeļu kara laikā. Izstāde lepojas ar zīda lentēm, kas austas Jana Paskāla Persijas aušanas darbnīcā Lipkavā (netālu no Varšavas). Dažādu vēsturisku notikumu liecinieki Grodņā ir krelles, kas attēlo kasineru (‘dumpinieks, kas apbruņots ar izkapti’), Grodņas huzāru pulka ierēdņa uniforma, dumpinieku ceļojuma piezīmes, uz Sibīriju izsūtīto piezīmes, Grodņas domes locekļa nozīmīte, pazīstamu mūsu reģiona zinātnes, literatūras un kultūras zinātnes pārstāvju izdevumi un personīgās mantas.

Izstāžu zālēs, kas veltītas notikumiem Otrā pasaules kara laikā (padomju terminoloģijā – Lielā Tēvijas) kara laikā, var redzēt detalizētu stāstu par pilsētas aizstāvēšanu 1941. gada vasarā, nacistisko okupācijas režīmu, partizānu kustību un militāro operāciju ar nosaukumu „Bahration”. Izstādē var apskatīt ieročus, militāro ekipējumu, dokumentus, fotogrāfijas, apbalvojumus, ko saņēmuši Grodņas reģionā dzīvojošie cilvēki, kas piedalījās Otrajā pasaules karā.

Ekspozīcija „Grodņas iedzīvotāji Afganistānas karā” ir izveidota 2011. gadā un ir veltīta sociālās kārtības ieviešanai Afganistānā, valsts dzīvei no 1979. gada līdz 1989. gadam un tiem karavīriem un virsniekiem no Grodņas reģiona, kas piedalījās Afganistānas karā. Izstādes centrālais punkts ir sava veida vietējā „Asaru sala”, kurā ir izstādītas to cilvēku fotogrāfijas, kuri gāja bojā Afganistānā.

Dabas iestāde, kas atrodas 6 telpās, iepazīstina apmeklētājus ar dzīvības attīstību uz Zemes, vietējās dabas īpatnībām, floras un faunas daudzveidību Nemunas zemē.

Jaunā pils piedāvā pastāvīgas ekspozīcijas: „Saglabātie dārgumi”, „Iepriekšējo gadsimtu ieroči”, „Brīnišķīgā dabas pasaule”, „Vecais interjers”, un trīs izstāžu zāles – Senātu zāle, Ovālā zāle un Kapela.

Izstāde „Saglabātie dārgumi” piedāvā mākslas darbus un vēstures relikvijas (16.–20. gs.), kurus konfiscēja Grodņas reģionālās muitas darbinieki. Līdzās mākslas un amatniecības darbiem apmeklētāji var iepazīties ar 18.–19.gs. pulksteņiem. Porcelāna kolekcijā ir mazas statuetes un trauki, ražoti slavenās Meisenas un Nimfenburgas ražotnēs, Berlīnes Karaliskajā porcelāna fabrikā un Pēterburgas impērijas porcelāna fabrikā. Sudraba izstrādājumu kolekcijā ietilpst eleganti 18.–19.gs. galda piederumi no Lielbritānijas, Francijas un Krievijas. Izstrādē tiek prezentēti pareizticīgo reliģijas priekšmetu kalumi no vara – ikonas, krusti, krucifiksi, kā arī Rietumeiropas un krievu mākslas darbi, dokumentālie materiāli, kas piederēja Romanovu dinastijas locekļiem.

Izstāde „Iepriekšējo gadsimtu ieroči” piedāvā tās apmeklētājiem apskatīt 11.–20.gs. sākuma dažādu veidu ieročus un šaujamieročus, bruņas, formas tērpus Lietuvas Lielhercogistes, Krievijas un Austrumu valstu armijas aprīkojuma paraugus.

Izstādes „Brīnišķīgā dabas pasaule” ir Staņislava Živna privātā kolekcija, ko viņš uzdāvināja muzejam 1924. gadā. Šeit tiek eksponētas gliemju čaulas, koraļļi, tropu tauriņi, pingvīni, ķenguri un kolibri.

Ekspozīcija „Senais interjers” piedāvā aplūkot mēbeļu un interjera priekšmetu kolekciju, dekoratīvās mākslas darbus un 17.gs. – 20.gs. pirmās puses skulptūras, gleznas un zīmējumus.

Haradnitsas (bijušais pilsētas komerciālais centrs) vēstures ekspozīcija ir veltīta Grodņas pārvaldniekam un Lietuvas valsts kases darbiniekam Antonijam Tizengauzam, kurš mēģināja pārvērst šo pilsētu par lielu rūpniecības, zinātnes un kultūras centru. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar lietām, kas tika ražotas 18. gs. otrajā pusē Grodņas Karaliskajā rūpnīcā – tie ir Grodņas audekla fragmenti, zelta un sudraba treses, mazās glāzītes (romers).

Maksima Bagdanoviča muzejā var apskatīt dokumentus, fotogrāfijas, manuskriptus, grāmatas, personīgās mantas, kas piederēja Baltkrievijas dzejas klasiķim, viņa radiniekiem un draugiem un citiem brīnišķīgiem mūsu zemes dzejniekiem un rakstniekiem, kas dzīvoja 19.gs. otrajā pusē līdz 20.gs. pirmajai pusei. Izstādes pērle ir rāmis rāmī un sudraba tējkarote, kas piederēja Maksimam, kā arī lādīte, kas piederēja Marjai Apanasavnai – dzejnieka mātei. Muzejam nozīmīgas ir četras memoriālās istabas, kurās atrodas mēbeles, interjera un sadzīves priekšmeti (19.gs. otrā puse–20.gs sākums).

Ik gadu izstāžu zāles piedāvā vietu organizēt izstādes gan no mūsu muzeja rezervēm, gan arī no Baltkrievijas un ārvalstu muzeju kolekcijām, citām iestādēm un indivīdiem, lai atzīmētu nozīmīgus vēsturiskus un kultūras pasākumus, kas veltīti izcilām personībām, kuru likteņi ir saistīti ar Grodņas reģiona likteni.

Muzeja dibinātāja un pirmā direktora Jāzepa Jadkovska 110. jubilejas diena un 90. muzeja izveides gadadiena tika atzīmētas ar izstādi „Veltījums dibinātājam”. Muzeja numismātikas kolekcija, kuras pamatus ielika Jadkovskis, tika eksponēta pirmo reizi.

Izstāde „Muzeja grāmatu dārgumi” (Grāfa Vandalina Puslovska un grāfienes Martas Krasinskajas privātā bibliotēka) deva iespēju tikties ar Puslovska dzimtas pārstāvjiem, kā arī ar vērtīgākajiem  15.–19.gs. izdevumiem, kas tika ziedoti muzejam 1924.gadā.

Izstāde „Bez slepenības zīmoga”, kas tika veltīta Lielā Tēvijas kara sākuma 70. gadadienai, piedāvā iepazīties ar dokumentiem un retām Grodņas fotogrāfijām pirmajās kara laika dienās un dod iespēju aplūkot Sarkanās armijas un vācu armijas militāros formas tērpus un ieročus.

Grodņas muzejs kopā ar Šauļu muzeju (Lietuva) „Ausros” (ausma) organizēja izstādi „1863. gada sacelšanās: sejas, vārdi, stāsti”, kas tika veltīta  Kastus Kalinovska organizētās sacelšanās 150. gadadienai. Apmeklētājiem ir iespēja aplūkot Kastus Kalinovska, Ludviga Serakovska, garīdznieka Antana Mackaviča fotogrāfijas, kā arī lietas, ko izgatavoja nemiernieki Sibīrijas trimdā, ar roku rakstītās piezīmes, dienasgrāmatu ierakstus un dzejoļus par nemierniekiem.

Izstāde „Grodņas Troja” ir Grodņas arheoloģisko pētījumu vēstures izklāsts un to interesantie atradumi periodā no 10.gs. sākumā līdz 20. gs.

Izstādes, kas tika apkopotas no muzeja kolekciju fonda „Grodņas platforma” (veltīta Baltkrievijas dzelzceļa 150. gadadienai), „Dabas akmens grāmata”, „Dzīvā planēta”, ir bijušas labi apmeklētas.

Zviedrijas Nacionālais Militārās vēstures un armijas muzejs nodrošināja izstādes „Lietas, starp dzīvību un nāvi” eksponēšanu. Tika eksponēti vairāk nekā 1000 priekšmetu, ko izmantoja Eiropas un Amerikas armiju karavīri Pirmā un Otrā pasaules kara laikā.

Mākslas izstādes prezentē cienījamu pagātnes klasiķu un mūsdienu Baltkrievijas, Polijas, Ukrainas un Krievijas mākslinieku darbus. Izstādes „Baltkrievijas mākslas zelta laikmets” mērķis bija parādīt 19.gs. pirmās puses – 20.gs. Baltkrievijas mākslinieku darbus, kas atrodas Baltkrievijas Nacionālā mākslas muzeja  fondos un Gomeļas pils un parka ansambļa fondos .